4+4+4 eğitim sistemini Nedir ?


Ömer Dinçer, 4+4+4 eğitim sistemini anlattı.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 4+4+4 sistemiyle ilgili merak edilen soruları açıklarken; okula başlama yaşının alt sınır 60, üst sınır 72 ay olarak öngörüldüğünü söyledi. Bakan Dinçer, ilköğretime erken başlayan çocuklar için ilk 4 yılın programının değiştirilerek yeni bir müfredatın yapılacağını söyledi.
Bakan Dinçer, 4+4+4 sistemiyle ilgili şunları söyledi:
"SORUNLARI ÇÖZMEYECEK"
Bu kanun, eğitim sisteminin sorunlarını çözen bir kanun değil sadece yapısal düzenleme yapan bir kanun. Bazı sorunlar bugünkü kanun çıkmasa da vardı, çıktığında da devam edecek.
YENİ GELENLERE YENİ SİSTEM
Yeni sisteme geçerken, bugün itibarıyla okullarda olan çocuklarımızın derslerinde herhangi bir program değişikliği yapılmayacak. Şu an okula devam eden çocuklar mevcut program neyse ona devam edecek. Geçiş sürecinde bir süre çifte müfredat uygulanacak. Bu yıl birinci sınıfa başlayanlar normalden bir yıl erken başlayacağından müfredat yeniden düzenlenecek.
"KÖY OKULLARI YENİDEN AÇILABİLİR"
Yeni sistem hayata geçmeden önce yerel düzeyde derslik belirleme çalışmalarının yapılması gerekiyor. İl Milli Eğitim müdürlerine talimat verdik. Taşımalı eğitim nedeniyle boşalan köy okulları var. Yeni sistemle yerel düzeyde ortaya çıkacak okul ihtiyacı göz önünde bulundurularak bunların yeniden açılıp açılmayacağı konusunda kararlarımızı vereceğiz.
ÜST LİMİT 72 AY
Okula başlama yaşı bir yaş erkene alınıyor. Şu anda okula başlamada 72 ay alt limittir, biz bunu üst limit haline getirdik. Okula başlamada alt limit ise 60 ay olacak. Böylece çocuklarımızın ömründen bir yıl kazanacağız. 0 48-60 ay aralığı da okul öncesi.
ALEVİLİK SEÇMELİ DERS OLABİLİR
Din dersinin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Gerçek anlamda bir din dersinden bahsediyorsanız, çocukların kendi dinlerini ve inanışlarını öğrenebileceği bir bilginin verileceği ders anlaşılmalıdır. O yüzden de Müslüman çocuklar İslam'ı, Hıristiyanlar Hıristiyanlığı, Musevi çocukların Museviliği öğrenecekleri bir din dersi konulursa ancak bu isteğe bağlı olarak verilebilir. Alevilik de bunun içinde olabilir. Şu anki din dersi daha çok genel dini kavramların ve ahlaki kavramların öğretildiği, toplumsal sorumlulukların açılandığı bir değerler eğitimi mantığı üzerinde kurgulanabileceğini ve verilebileceğini düşünüyorum.
KÜRTÇE'YE HOCA BULURUZ
Kürtçenin seçmeli ders olması durumunda hoca ihtiyacını karşılayabiliriz.

HAFIZLIK EĞİTİMİ
Hafızlık eğitiminde bir takım yasaklar vardı. İlkokulu okurken Diyanet'teki bir kursa öğrenciler katılamıyordu. Okulöncesi döneminde bir dini eğitime katılamıyordu. Bir kanun düzenlemesi yapıldı ve yaz döneminde din eğitiminin önü açıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 4+4+4'le gelen yeni sistemi gazetecilere anlattı. Ömer Dinçer 4+4+4 sistemine değinerek bakın neler söyledi...
12 yıllık zorunlu eğitim 4+4+4 eğitim sistemi nedir? son dakika haber.12 yıllık zorunlu eğitim 4+4+4 eğitim sistemi nedir? son dakika haberler.12 yıllık zorunlu eğitim 4+4+4 eğitim sistemi nedir? son dakika haberler içni tıkla.İşte 12 yıllık zorunlu eğitim 4+4+4 eğitim sistemi nedir? son dakika haber...

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran ve 4+4+4 adı verilen yasa teklifi TBMM Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Kavgalarla kabul edilen 4+4+4 sistemi neler getiriyor? 4+4+4 sistemiyle neler değişecek, sistemin içeriği ne?
TBMM Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu’nda yapılan ve büyük kavga çıkaran 4+4+4 sistemi yarım saatte oylanarak kabul edildi. 4+4+4 adı verilen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran teklifte bazı değişiklikler yapıldı.
İkinci kademede öğrencilere sunulacak seçimlik derslerin belirlenmesinde yetki Milli Eğitim Bakanlığı'na verilirken çocukların okula başlama yaşını bir yaş erkene çeken madde ise aynen kaldı.

İLKOKUL VE ORTAOKUL GELİYOR
TBMM Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu'nda zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkartan ve kesintisiz eğitime son veren 26 maddelik yeni eğitim modeli teklifinde değişiklikler yapıldı. En önemli değişiklik ismi "ortaokul" olarak yeniden düzenlenen ikinci kademe okullardaki seçmeli derslerle ilgili maddede oldu. "İlköğretim ikinci kademe okullarında ortaöğretimi destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur" maddesi şöyle değiştirildi:
"İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullardan oluşur. Ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Ortaokullarda oluşturulacak program seçenekleri bakanlıkça belirlenir."
Maddedeki değişikliğin gerekçesi, "Ortaokullarda oluşturulacak farklı programlar arasında tercihe imkân verilmesi ve bakanlığa bu amaçla yetki verilmesi amaçlanmıştır" şeklinde ifade edildi.
Teklifte "ilköğretim kurumlarının ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademe" olarak ifade edildiği madde de değiştirildi. İlkokul ve ortaokul toplum tarafından daha iyi bilindiği için kademe yerine ilkokul ve ortaokul ifadeleri getirildi. Aynı maddede, "İlköğretim ikinci kademe okulları, ilköğretim birinci kademe okullarıyla veya ortaöğretim kurumlarıyla birlikte de kurulabilir" deniliyordu. Ancak bu düzenleme, "ilköğretim 1'inci sınıf ile 8'inci sınıf öğrencilerinin birlikte eğitim görmesinin sakıncalarından bahsedilirken ilkokul öğrencileri ile lise öğrencilerinin birlikte eğitim görmesi ne kadar sağlıklı olur" eleştirisine neden olunca, söz konusu madde "imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir" şeklinde değiştirildi.

ÜNİVERSİTEYE MADDİ DESTEĞE VERGİ İNDİRİMİ
Teklife üniversitelere yapılacak eğitim yardımları ile ilgili de yeni bir madde eklendi. Buna göre, devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan; Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışların da devlet üniversitelerine ve ileri teknoloji enstitülerine yapılan bağışlarda olduğu gibi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyannamelerinde bildirdikleri gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilmesi sağlanacak.
YAŞ TARTIŞMASI GENEL KURUL'A BIRAKILDI
Komisyon, 4+4+4 yeni eğitim modeli teklifinin en tartışmalı maddelerinden biri olan okula başlama yaşını değiştirecek maddede ise bir değişikliğe gitmedi. Zorunlu eğitime başlama yaşını bir yıl öne alarak 60-72 ay arası 6 yaşındaki çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınmasını düzenleyen madde aynen kaldı. Bu maddede yapılacak değişikliğin Genel Kurul çalışmalarına bırakıldığı öğrenildi.
Mehmet Şandır 4+4+4 olaylarına tepki gösterdi
MHP'li vekil Mehmet Şandır mecliste yaşananlarla ilgili olarak AK parti iktidarını ve Başbakan recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu.
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, yaşananlara ilişkin "TBMM'nin şahsiyetine, Türk demokrasisine ve Türk milletine hakaret edilmiştir. Bunun sorumlusu ve müsebbibi AKP iktidarı, başta Başbakan Erdoğan ve AKP yöneticilerdir'' dedi.

TEKLİF GAYRİMEŞRUDUR
Türk milletinin geleceğini şekillendiren bir düzenlemenin Komisyon görüşmelerinin yarım saat içinde tamamlandığını anlatan Şandır, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başbakan'ın talimatıyla AKP milletvekilleri bir fiili durum yaratmış; bizlerin komisyon başkanına ulaşmamızı engellemişlerdir, komisyon üyesi arkadaşlarımızın söz taleplerine yanıt vermemişlerdir. Bugün kabul edilen teklif gayrimeşrudur. İçtüzüğün amir hükümlerine göre görüşülmemiştir, Teklifin Genel Kurula indirilmesi gayrimeşru olacaktır. Bu konuda sorumluluk Sayın Cemil Çiçek'e aittir, TBMM'de milletin iradesi çiğnenmiştir. Bu despotizmdir, tek adam yönetiminin dayatmasıdır. MHP olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bu sonucu kabul etmeyeceğiz, Komisyonunu bu kararını yok sayacak ve bu çirkinliği milletimize anlatacağız.''

Ak Parti yeni eğitim sisteminde okul yaşının 1 yaş geri çekilmesinden vazgeçti..
Ak Parti Grubu önerisindeki okula başlama yaşını 1 yaş geri çekme kararından vazgeçti. Düzenlemede okula başlama yaşı 7 olarak kalmaya devam edecek.
4+4+4 Eğitim sistemi teklifinde değişiklik. Yeni sistemde 6'ya indirilen okula başlama yaşından vazgeçildi. Okula eski sistemde olduğu gibi 7 yaşında başlanacak.

60 AYI DOLDURANIN OKULA BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYORDU
Milli Eğitim Komisyonu'nda yeni Milli Eğitim yasası görüşülüyor. AK Parti 60 ayını dolduran çocukların okula başlaması teklifinde bulunmuştu.
Muhalefetin "ülke ve çocuklar hazır değil" itirazları üzerine AK Parti, eğitime başlama yaşının bir yaş geri çekilmesi teklifinden vazgeçti.
Bu durumda mevcut düzenleme devam edecek ve 72 ayını dolduran çocuklar birinci sınıfa başlayacak.
Okul yaşı bir yaş geri çekilseydi müfredat değiştirilecekti. Mevcut düzenlemenin devamı halinde okul öncesi eğitim devam edecek ve müfredat değişmeyecek.

4+4+4'te partiler son sözlerini söyledi

-AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: ''Direnme, haklı muhalefet etme, kesinlikle kürsü işgali değildir''
-CHP Grup Başkanvekili İnce: ''Uzlaşmaya davet ediyorum, teklifi askıya alın size teşekkür edelim. Tartışalım, doğruyu bulalım''

-MHP Grup Başkanvekili Vural: ''Bu konu siyasi tartışmalara çekilmemeli, yoksa kendi ayağımıza kurşun sıkmak olur''

-BDP'li Kaplan:''Ana dili inkar ederseniz, bir gün gelecek Kaplan gibi bir milletvekilini aranızda bulmayacaksanız''

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nin görüşmelerine, kavga nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı.
Toplantının başlangıcında Komisyon Başkanı Nabi Avcı, salonda ciddi yoğunluk olduğunu ifade ederek, milletvekili danışmanları ve korumaların salondan çıkmasını istedi. Avcı, komisyon üyelerinin oturacak yer bulamadığını ifade ederek, komisyon üyesi olmayan milletvekillerinden, üye milletvekillerinin önceliğine saygı göstermelerini talep etti.
Daha sonra CHP Aydın Milletvekili Lütfi Baydar'ın, görüşmelerin devam etmesi ve konuşma sürelerinin 10'ar dakika olmasına ilişkin önergesi kabul edildi.
Daha sonra teklifin görüşmelerine, 3. maddede verilen önergeler üzerinde devam etti.
Baydar, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in, ideolojik temelli bir tartışmadan sıkıntı duyduğunu ifade ettiğini belirterek, ''Asıl biz bundan dolayı sıkıntı duyuyoruz'' dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, Dinçer'in, ''CHP bize öneri sunmadı'' açıklamasını hayretle dinlediğini, şaşırdığını ifade ederek, ''Neredeyse yalvardık, birlikte yeniden yapalım, bilgi, birikimimiz var diye. CHP'nin iyi niyetini hiç kimse yargılayamaz, buna hakkı yoktur, bunu söyleyen yalan söylemektedir. Teklif, siyasi amaçla hazırlanmış bir kağıt parçaları demetidir'' diye konuştu.

-''Teklif askıya alınsın''-
BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, teklifin geri çekilmesini değil, askıya alınmasını istedi. Kaplan, inatlaşmanın, rövanşlaşmanın kimseye bir şey kazandırmayacağını, çocuklara kaybettireceğini dile getirdi.
Ana dile işaret eden Kaplan, ''Ana dili inkar ederseniz, bir gün gelecek Kaplan gibi bir milletvekilini aranızda bulmayacaksanız. Bizden sonraki kuşağı biz bile zapt edemiyoruz. Ortaklaşmak, birlikte çözüm bulmak zorundayız. Sizi, dilinizi, inkar eden bir anlayışla aynı yerde oturup, iradeyi temsil etmek zorlaşabilir. Bunu aşmamız gerekiyor. Barışçıl, demokratik çözüm, yeni anayasanın anahtarıdır'' görüşünü savundu.
-''Ayağa kurşun sıkılması''-
MHP Gurup Başkanvekili Oktay Vural, bu konunun, siyasi tartışmaya çekilmesinin, kendi ayaklarına kurşun sıkılması anlamına geleceğini belirtti.
Vural, teklifte, siyasi partilerin endişelerini üst seviyede ele alınarak, çözüm imkanı olup olmayacağının değerlendirilmesinden sonra komisyona gelecek bir sürecin hazırlanmasını önererek, ''Grup başkanvekilleri, ilgili arkadaşlar biraraya gelelim, temel itiraz noktalarını ve bunların giderileceği konusunda bir anlayış oluşsun. Bu anlayış içinde uzlaşılabilinirse beraber, uzlaşamazsak çatışmaya çevirmeden karara varalım'' çağrısında bulundu.
Eğitim sistemini tartışmak için sağlıklı bilgi ve veriye ihtiyaç olduğuna işaret eden Vural, eğitimin kamusal olduğunu, bu özelliğin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Teklifin görüşmeleri 3. madde üzerinden devam ediyor.

Share

& Comment

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler

 

Copyright © 2015 bilgido™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.